Toimintasuunnitelma 2017-2018

Suomen roolipeliseuran toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017-2018

Perustettavan yhdistyksen tavoitteet ja tilanne.

Olemme perustamassa uutta yhdistystä, jolla ei ole ennestään toimintakulttuuria tai konkreettista toimintaakaan. Toiveita ja tavoitteita on toisaalta runsaasti, samoin kuin selkeä yhteinen näkemys yhdistyksen tarkoituksesta: muodostaa vakaa, kansallisella tasolla toimiva, runsaasti sosiaalista pääomaa omaava kulttuuriaktiivien verkosto, joka voi auttaa toisiaan erilaisten hyödyllisten roolipelikulttuurihankkeiden toteuttamisessa. Ratkaisevaa ensimmäisen toimikauden onnistumiselle on, missä määrin pystymme innostamaan ja sitouttamaan suomalaisia roolipeliharrastajia mukaan tekemään asioita yhdessä.

Liittymis- ja jäsenmaksut vuosille 2017 ja 2018

Seuran varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2017 on 10 € ja liittymismaksua ei ole. Vuonna 2018 jäsenmaksu on
samoin 10 € ja liittymismaksu 10 €. Suhteellisen rivakka maksujen määrä on perusteltu toiminnan käynnistämiseen
liittyvien kulujen ja pienen jäsenpohjan vuoksi.

Talousarvio 2017-2018

Toimikauden alussa yhdistyksellä ei ole varallisuutta eikä velkoja. Tässä oletamme, että seura saa vuoden 2017 aikana 20 jäsentä ja vuoden 2018 aikana 30 jäsentä lisää.

Tulot
700 € Jäsenmaksuja
300 € Liittymismaksuja

1000 € Yhteensä

Menot
130 € Yhdistyksen rekisteröinti
150 € Pankkikuluja
350 € Verkkopalvelinkuluja
70 € Muut kulut
300 € Vuosikokous 2018

1000 € Yhteensä

 

Toimikauden painopisteet ja tavoitteet

Ensimmäisen toimikauden painopiste on luoda seuralle vakaa jäsenpohja, joka kokee yhteisen yhdistyksen
mielekkääksi ja innostavaksi, ja joka ymmärtää miten ja miksi yhdistys toimii.

Seuran tärkeimmät hallinnolliset tavoitteet tällä toimikaudella ovat seuraavat:
*​ Rekisteröityminen ja pankkitilin avaaminen
*​ Tiedotuskampanja
*​ Alustava jäsenhankinta ja jäsenrekisterin perustaminen
*​ Toimintaideoiden kokoaminen
*​ Graafisen ilmeen ja verkkosivujen perustaminen
*​ Yhteistyön aloittaminen muiden toimijoiden kanssa
*​ Vuosikokouksen 2018 järjestäminen

Muuten seura panostaa toimikauden aikana roolipelikulttuurihankkeiden edistämiseen. Erityisesti seuraavista
hankkeista tehdään selvitys ja mahdolliset hankkeet käynnistetään myöhemmin kuvatulla tavalla kauden mittaan:
*​ Foorumin perustaminen
*​ Roolipelitiedotuksen reformi
*​ Outreach-toiminnan järjestäytyminen
*​ Peliseurapalvelujen kehittäminen
*​ Pelikirjastohankkeen kehittäminen
*​ Järjestöjen verkostoitumishanke

Pankkitilin ja kirjanpidon avaaminen

Seuran hallitus ilmoittaa yhdistyksen yhdistysrekisteriin.
Seuran hallitus valitsee yhdistykselle pankin ja avaa seuralle pankkitilin. Hallitus vastaa seuran luomisesta, jäsenrekisterin hoidosta ja jäsenmaksujen keräämisestä.

Tiedotuskampanja

Seuran hallitus suunnittelee ja toteuttaa vielä vuonna 2017 tiedotuskampanjan seuran perustamisen tiimoilta. Seuran olemassaolo ja tavoitteet tuodaan alan kulttuuriaktiivien ja muiden järjestöjen tietoon jäsenhankintaa ja tulevaa yhteistyötä silmällä pitäen. Tiedotus suunnitellaan seuralle perustettavien verkkosivujen ja graafisen suunnitelman kontekstissa.

Alustava jäsenhankinta

Seuralle pyritään keräämään alustavasti jäseniä tekemällä seuraa tunnetuksi ja pyytämällä toimeliaita
roolipelikulttuuriaktiiveja mukaan toimintaan. Tavoitteena on paitsi löytää välittömiä yhteisiä intressejä, myös koota
alan voimavarat mukaan vuoden 2018 vuosikokoukseen keskustelemaan tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Erityisesti jäsenhankinnassa huomioidaan jo olemassa olevien, seuran tarkoitusta vastaavien hankkeiden tuominen seuran toiminnan piiriin esittelemällä seuran toiminta-ajatusta tällaisia hankkeita kehittäville aktiiveille.

Toimintaideoiden kokoaminen

Seuran hallitus kokoaa yhdistyksen jäsenten ja toiminnasta kiinnostuneiden harrastajien keskuudesta ajatuksia ja mielipiteitä siitä, mitä hankkeita seuran tulisi ottaa hoitaakseen.

Tavoitteena on valmistella vuoden 2018 vuosikokoukseen toimintasuunnitelma, joka tarttuu kentän esittämiin mahdollisuuksiin ja tarpeisiin.

Graafisen ilmeen ja verkkosivujen perustaminen

Seuralle kehitetään tarpeelliset logot, tunnukset ja graafinen ilme uskottavaa viestintää silmällä pitäen. Seuralle luodaan verkkosivu tiedotus- ja viestintätarpeita silmällä pitäen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Seura tekee olemassaolonsa tiettäväksi muille roolipelikentän järjestöille, järjestää viestintäkanavansa ja kutsuu muut järjestöt dialogiin mahdollisista yhteistyön muodoista.

Vuosikokous 2018

Seuran hallitus valmistelee vuosikokouksen vuodelle 2018. Seuran toimihenkilöt ja hallitus dokumentoivat vuoden 2018 mittaan suunnitelman tehtäviensä hoidosta ja siirrosta eteenpäin vuoden 2019 toimihenkilöille.

Foorumin perustaminen

Seura selvittää mahdollisuuksia ja tarvetta uudelle suomenkieliselle roolipeliharrastuksen verkkofoorumille. Sikäli kuin tarve ja mahdollisuudet kohtaavat, sellainen perustetaan seuran hallitsemalle palvelimelle. Uusi foorumi suunnataan arkiseen keskustelufoorumitarpeeseen, ei erityisesti eikä vain seuran jäsenille, ja sen toiminnallisuudessa huomioidaan
tarve ja mahdollisuus tarjota foorumi-palveluja myös muille alan järjestöille. Kysymykseen tulee myös
foorumipalvelujen ulkoistaminen sopivalle yhteistyötaholle, jos sopiva ratkaisu ilmenee.

Roolipelitiedotuksen reformi

Nykyisen ylläpitäjän Sami Koposen ehdotuksesta seura selvittää tarvetta ja mahdollisuuksia parantaa
Roolipelitiedotuksen (roolipelit.wordpress.com) toimintaa suunnitelmallisen järjestötoiminnan keinoin. Sikäli kuin
asiassa on lupausta, seura perustaa toimituksen kehittämään Roolipelitiedotuksen toimintaa.

Outreach-toiminnan järjestäytyminen

Seura selvittää tarvetta ja mahdollisuuksia organisoida roolipelaamisen esittely- ja edustustoimintaa muodollisemmalle pohjalle. Kyse on siis Tracon-tapahtumassa ja muutamassa muussa conissa viime vuosina tehdystä Games on Demand -tyyppisestä roolipelaamisen esittelytoiminnasta. Mikäli asiassa on lupausta, seura valitsee kontaktihenkilön, joka
kehittää ja ylläpitää kiinnostuneiden pelinjohtajien verkostoa, sekä levittää tietotaitoa onnistuneiden
outreach-tapahtumien järjestämiseen. Seura tekee tiettäväksi verkkosivuillaan ja muussa tiedotuksessaan valmiutensa järjestää roolipelaamisen esittelyohjelmaa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Peliseurapalvelujen kehittäminen

Seura selvittää tarvetta ja mahdollisuuksia organisoida erityinen verkkopalvelu, joka auttaa roolipeliharrastajia
löytämään toisensa myös paikkakunnilla, joissa ei ole omia roolipelikerhoja. Mikäli merkit ovat lupaavat, tarpeellinen tietotaito ja näkemys kootaan työryhmäksi, joka rupeaa kehittämään palvelua.

Pelikirjastohankkeen kehittäminen

Seura selvittää tarvetta ja mahdollisuuksia ottaa vastuulleen suomalaisen roolipelikentän digitaalinen kirjastopalvelu, ensisijaisesti perustuen olemassa olevaan Forge & Illusion -projektiin. Mikäli merkit ovat lupaavat, perustetaan työryhmä joka alkaa kehittämään palvelua, sen ylläpitoa ja tunnettavuutta.

Järjestöjen verkostoitumishankkeen

Seura selvittää tarvetta ja mahdollisuuksia Pauli Hulkkosen esittämälle Tarinapelijärjestöjen verkostoitumishankkeelle. Mikäli asiassa on lupausta, perustetaan työryhmä joka alkaa selvittää kotimaisten pelikulttuurialan yhdistysten ja muiden toimijoiden kiinnostusta ja näkökulmia verkostoitumista ja kansallisen tason järjestöyhteistyötä ajatellen, Pauli
Hulkkosen hahmottelemaan malliin. Touhu aloitetaan yhdessä asiakohdan “Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa”.

Sikäli kuin yhteistä kaikupohjaa asiassa ilmenee, hankkeesta muodostetaan tarkempi suunnitelma joka voi
tulevaisuudessa johtaa esimerkiksi jonkinlaisen yhteisen keskustoimijan perustamiseen.

Alfacon

Seura selvittää Alfaconin järjestämismahdollisuutta vuodelle 2018 ja sen jatkamista vuosittaisena tapahtumana.