Pelinkehitys yhteistyöprojektina

Suomen roolipeliseura ry hyväksyy yhteistyöprojekteiksi erilaisten ei-digitaalisten roolipelien tekemiseen tähtääviä projekteja. Yhteistyöprojektit voivat kayttää seuran viestintäkanavia esimerkiksi pelitestaajien tai yhteistyökumppaneiden etsimiseen, tekijät voivat pyytää Tukitiimiltä tukea projektilleen, sekä osallistua SRS:n kaikkien projektien tueksi tarkoitettuihin Projektiporinoihin. Projektin tekijätiimillä säilyy kuitenkin täysi päätäntävalta ja vastuu projektista, ellei muuta erikseen sovita. Vastineeksi peliprojekti käyttää SRS:n yhteistyötunnusta ja sitoutuu raportoimaan seuralle projektin loppuessa ja puolivuosittain. Pelin lopullisessa taitto- tai painoversiossa tarvitaan seuran tunnuksen käyttöön hallituksen hyväksyntä. Seura ei vaadi peleistä alennuksia jäsenilleen, mutta alennukset ovat mukava lisä, jos pelin budjetti sen kestää.

Peliprojekti voi toimia SRS:n yhteistyöprojektina, jos se täyttää seuraavat ehdot:

  • Peliprojekti ei riko Suomen roolipeliseura ry:n sääntöjä
  • Pelimateriaalissa ohjeistetaan ja kannustetaan turvallisemman tilan luomiseen esimerkiksi vinkkaamalla pelille sopivia turvamekaniikkoja
  • Pelin kehittämisessä otetaan huomioon saavutettavuus esimerkiksi valitsemalla julkaisuihin selkeästi luettava fontti ja tuottamalla digitaaliset materiaalit apuvälineillä luettavaan muotoon
  • Peli pyrkii olemaan inklusiivinen käyttämällä syrjimätöntä kieltä ja kommunikoimalla selkeästi pelin sisällöistä esimerkiksi ikärajoin tai -suosituksin

Erityisesti toivomme yhteistyöhön suomalaista roolipeliyhteisöä erityisellä tavalla palvelevia pelejä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset hyöty- ja oppimispelit, pelit joilla on kasvatuksellisia, sivistyksellisiä tai terveyden edistämiseen tähtääviä tavoitteita, sekä ajankohtaisia tai yhteiskunnallisia asioita käsittelevät pelit. Mieluiten tuemme kotimaisilla kielillä tuotettavia pelejä (suomeksi, ruotsiksi, saameksi). Ensisijaisesti pelinkehitysprojekteja hyväksytään yhteistyöprojekteiksi, mutta poikkeustapauksessa seuran hallitus voi hyväksyä pelinkehityksen myös omaksi projektiksi. 

 

Yhteistyöstä kiinnostuneet voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen Tukitiimille, joka vie yhteistyöehdotuksen käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen (kokoukset noin kerran kuukaudessa). 

Kerrothan hakemuksessa ainakin seuraavat asiat:

  • Peliprojektin nimi (tai työnimi) 
  • Projektin vetäjän tai yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite
  • Kuvaus kehityksessä olevan pelin tavoitteista, projektin aikataulusta ja nykytilanteesta
  • Minkälaista yhteistyötä toivotte Suomen roolipeliseuralta?

Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen: tukitiimi[at]suomenroolipeliseura.fi