Tukitiimi

Tukitiimin tehtävänä on tukea SRS:n projektien ja yhteistyöprojektien
kehittämistä, vakautta ja jatkuvuutta. Tukitiimi on osa seuran tarjoamaa
palvelua seuran projekteille.

Tämä toteutetaan tarjoamalla ohjeistusta toiminnan organisoimisessa ja
suunnittelussa, sekä hätäapuna ongelma- tai erikoistilanteissa.
Tukitiimi kokoaa tarvittavat asiantuntijat hallituksesta ja toimihenkilöistä,
sekä kutsuu tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tukitiimi järjestää säännölliseti Projektiporinat -vertaiskokoontumisia
verkon kautta. Näissä eri projektit voivat kertoa nykytilanteestaan, esittää
resurssitarpeita, saada vertaistukea ja neuvoja, kuulla muiden projektien
kuulumisia sekä tutustua seuran toimintaan laajemmin.
Näiden lisäksi järjestetään tarpeen mukaan Projektipäivät joihon
kutsutaan paikan päälle kasvotusten kaikki projektien aktiivit käymään
syvällisemmin läpi projekteihin liittyviä seikkoja yhteisesti.

Tarpeen mukaan yksittäisille projektien kanssa voidaan järjestää
Ongelmanratkaisupalaveri. Tällöin tukea voidaan antaa esimerkiksi
viestintäkäytäntöjen kehittämisessä, vapaaehtoisten rekrytoinnin
kehittämistä, verkostoitumisessa sekä tieto- ja lakiteknisissä
kysymyksissä

Tukitiimi toimii seuran Discordissa, keskustellen yleisesti #aktiivit-
kanavalle, ja yleensä kutsutaan projektin omalle kanavalle projektikohtaisiin keskusteluihin.

Tukitiimiin voi ottaa yhteyttä:

  • Discordissa Tuomas Kuusniemi (MuadMouse#2354)
  • Sähköpostilla hallitus@new.suomenroolipeliseura.fi