Tukitiimi

Tukitiimin tehtävänä on tukea SRS:n projektien ja yhteistyöprojektien kehittämistä, vakautta ja jatkuvuutta. Tukitiimi on osa seuran tarjoamaa palvelua seuran projekteille ja se kokoaa tarvittavat apukädet hallituksesta ja toimihenkilöistä, sekä kutsuu tarvittaessa ulkopuolisia osaajia sen mukaan mikä on tuettavan projektin tarve.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan johonkin seuran projektiin, voit ottaa yhteyttä ensin tukitiimiin (yhteystiedot alla)!

Tukitiimi järjestää säännölliseti Projektiporinat -vertaiskokoontumisia verkon kautta. Näissä eri projektit voivat kertoa nykytilanteestaan, esittää resurssitarpeita, saada vertaistukea ja neuvoja, kuulla muiden projektien kuulumisia sekä tutustua seuran toimintaan laajemmin. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan Projektipäivät joihon kutsutaan paikan päälle kasvotusten kaikki projektien aktiivit. Tukitiimi ei tee projektia työryhmän puolesta, mutta tarjoaa ohjeistusta toiminnan organisoimisessa ja suunnittelussa, sekä hätäapua ongelma- tai erikoistilanteissa.

Tarpeen mukaan yksittäisille projektien kanssa järjestetään ongelmanratkaisupalavereita ja Tukitiimin voi myös kutsua projektin omaan palaveriin avuksi. Tukea voidaan antaa esimerkiksi viestintäkäytäntöjen kehittämisessä, vapaaehtoisten rekrytoinnissa, verkostoitumisessa sekä tieto- ja lakiteknisissä kysymyksissä.

Tukitiimiin voi ottaa yhteyttä:

  • Discordissa Ruska Mihka Soanjärvi (m1hka#7589) tai tägäämällä millä tahansa tekstikanavalla @tukitiimi
  • Sähköpostilla: tukitiimi@suomenroolipeliseura.fi