Kesäinen Twist and Turn -skenukisa!

Twist and Turnista on ilmestynyt toinen painos ja huikeat pelikortit. Sen kunniaksi järjestämme TNT-seikkailujen kirjoituskilpailun!

Kisa ei ole turhan vakava: tarkoitus on lähinnä jamitella ja tehdä kevyttä kesäpelattavaa. Siksipä lainaamme Ropeconin skenaariokilpailuista tuttua käytäntöä: kisatyöt tulee merkitä Creative Commons -lisenssillä, mikä mahdollistaa niiden lisäämisen saataville Roolipelikirjastoon (https://roolipelikirjasto.fi/) ja käyttämisen esim. Peliä Pyynnöstä -projektissa.

  • Kilpailuun voi lähettää seikkailuja 30.6. asti.
  • Voittajat julkistetaan 14.7. ja parhaat seikkailut palkitaan TNT-kirjoin tai -kortein.
  • Seikkailu on aiheeltaan vapaa. Tässä kuitenkin muutama teema, joita voit käyttää halutessasi!

Koneisto ~ Jäljet ~ Se yksi loitsu ~ Vieras laji ~ Viimeinen kerros

Kilpailun ohjeet ja säännöt: 

https://suomenroolipeliseura.fi/roolipeli-twist-and-turn/skenaariokilpailu/

Viime vuoden palautekyselyn antia

Suomen roolipeliseura kyseli jäseniltään ja muilta aiheesta kiinnostuneilta palautetta toiminnastaan viime vuoden lopulla ja nuo vastaukset on viimein käyty läpi. Tämä kysely oli ensimmäinen laatuaan ja tässä seuraa lyhyt kooste sen vastauksista.

Kolmestatoista vastaajasta noin kolme viidestä oli seuran jäseniä ja kaupantekijäisiksi pari lisää jollain tavalla seuran toiminnassa mukana. Tämä määrä oli suhteellisen matala seuran jäsenmääräänkin verrattuna, mutta kuitenkin hyvä alku tämänmuotoiselle kyselylle.

Risuja seura sai pääsääntöisesti siitä, että toiminta näyttäytyy ulospäin suuntaansa hakevana, erityisesti mainittiin projektien pyörittäminen yhteydessä tähän. Seuran läpinäkyvyyden ja projektien etenemisen näkyvyyden perään kyseltiin. Lisäksi otettiin kantaa aktiivisten tekijöiden määrään, joka vaikuttaa vähäiseltä työn määrään nähden.

Kiitostakin seura toki sai, samoin sen aktiivit. Alfaconia ja muita projekteja kiiteltiin, ja esitettiin toivetta, että seura selvemmin yhdistäisi projekteja saman katon alle. Seuralle toivottiin enemmän näkyvyyttä, mutta toisaalta myös niin kauan kuin toiminta säilyy samanlaisena, ei näkyvyyttä välttämättä kaivattaisikaan.

Vastaajien käsitys seurasta oli monitahoinen. Selkeimmin seuraa kuvaaviksi nimettiin väitteet ”Minun on helppo saada ideani kuuluviin seurassa”, ”Seuran toiminta kehittää suomalaista roolipeliskeneä parempaan suuntaan”, ”Seurassa on hyvä yhteishenki” ja ”Luotan seuran toimihenkilöihin”, mutta myös ”Seuran toiminta on sekavaa”. Vähiten kuvaavaksi väitteeksi tuli ”Seuran toiminta on turhaa työtä”, vaikka oltiin senkin kanssa jokseenkin samaa mieltä.

Kyselyn vapaassa sanassa esitettiin toiveita matalan kynnyksen toiminnasta. Valmiiksi saattamista ja näkyväksi tekemistä toivottiin niin projektien kuin seuran oman toiminnan osalta, ja esitettiin erinomainen kysymys: miksi seuran jäsenmaksua pitäisi maksaa – mitä lisäarvoa seura tuottaa? Lisäksi lähetettiin terveisiä projekteille ja seuran aktiiveille.

Yhteenvetona todettakoon, että seuran toiminnan suurimmat ongelmat näyttäisivät liittyvän näkyvyyteen ja toiminnan tarkoituksen esille tuomiseen. Seuraavaan palautekyselyyn voisi toivoa enemmän vastauksia seuran aktiivien joukon ulkopuolelta. Tällöin muodostuisi parempi käsitys siitä, kuinka seura toimintoineen todellisuudessa näyttäytyy ulospäin, vaikken kielläkään aktiiveilta saadun palautteen arvoa.

Näin seuran aktiivina kommentoin sen verran, että Suomen roolipeliseura perustettiin asiantuntijajärjestöksi avustamaan erilaisia roolipeliskeneä edistäviä projekteja byrokratiassa ja viestinnän kaltaisissa muissa toiminnoissa. Viime vuoden aikana viestintä olisi tosin voinut painottua enemmänkin projektien aikaansaannoksiin (tämä on itselleni peiliin katsomisen paikka). Tänä vuonna toimintasuunnitelmaankin kirjattu tavoite on saada projekteille niiden ansaitsema näkyvyys.

Lauri Sankari
Viestintävastaava

Seuran palautekysely vuodelta 2023

Auta Suomen roolipeliseuraa kehittymään ja vastaa palautekyselyyn! Kyselyn kautta voit antaa risuja ja ruusuja yhdistyksen järjestämästä toiminnasta ja mielipiteistäsi seurasta yleisemmin. Kyselyyn voi vastata myös, vaikka ei olisi jäsen tai osallistunut mihinkään seuran järjestämään tapahtumaan tänä vuonna. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä!

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/hF5BCc8Z9Hnr8wgS8