Twist and Turn -skenaariokilpailun rekisteriseloste

​1. Rekisterinpitäjä

Suomen roolipeliseura ry​ – hallitus@suomenroolipeliseura.fi

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Mika Metsätähti

3. Rekisterin nimi

Twist and Turn -skenaariokilpailun osallistujalista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Skenaariokilpailun järjestäminen ja siitä tiedottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Kilpailuun osallistuvien etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.

Kilpailuun osallistuvien skenaarioiden tekijänoikeuksien haltijoiden luvat. Sisältää tekijänoikeuden haltijan etunimen, sukunimen sekä sähköpostiosoitteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriä käsittelevät kilpailun vastuuhenkilö (kts. kohta 2) ja kilpailun tuomaristo.

Kilpailuun osallistuvien nimitieto voidaan julkaista osana kilpailun tiedotusta.

Tietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin kokonaisuus säilytetään EU:n sisällä, Suomen roolipeliseura ry:n hallinnoimilla tietojärjestelmillä joiden palveluntarjoana toimii Radicenter OÜ.

Kilpailuun liittyvä viestintä, kuten yksittäiset ilmoittautumiset, voivat sähköpostijärjestelmien kansainvälisen luonteen vuoksi liikkua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet, salasanan kryptografinen tarkiste sekä tiedonsiirron salaus).

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa Suomen roolipeliseura ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojensa korjaamista. Oikaisupyyntö mahdollisista virheellisistä tiedoista tulee osoittaa Suomen roolipeliseura ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä markkinointiin.

Järjestelmästä poistetaan välittömästi päätöksen myötä tiedot henkilöistä, joita ei ole valittu kilpailuun. Myös osallistumisensa peruneiden henkilöiden tiedot poistetaan viiveettä.

Kilpailuun valittujen henkilöiden tiedot poistetaan kilpailun päättymisen jälkeen.