Toimintasuunnitelma 2020

Suomen roolipeliseura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Toimintasuunnitelman on hyväksynyt seuran vuosikokous 19.10.2019 Parkanossa, samassa kokouksessa valittiin seuran hallitus vuodelle 2020.

Toimikauden hallinnolliset painopisteet ja tavoitteet

 • Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen ja rahoituksen hakeminen toimintaan: Hallitus selvittää mahdollisuuksia hakea taloudellista tukea seuran toiminnan tehostamiseen ja lisäämiseen. Tuen mahdollisuutta selvitetään maakuntiin jalkautumiseen alueellista kattavuutta hakeville projekteille (Verkostoitumisprojekti, Peliä pyynnöstä), sekä Projektipäivien järjestämiseen saavutettavampana tapahtumana. Tukea haetaan selvityksen perusteella ja hallituksen harkinnan mukaan. 
 • Tukitiimitoiminnan kehittäminen: Seuran projektien tukemista jatketaan Tukitiimi-projektin kautta. Tukitiimin työmetodeja kehitetään yksilöllisemmän huomioinnin suuntaan projektien toiveita huomioiden. 
 • Jäsentoiminnan kehittäminen: Välittömämpää sisäistä viestintää hyödyntäen mm. Discord-palvelimen avoimia äänikanavia. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan rekrykampanjoiden ja tiedotuksen avulla. Hallitus tekee suunnitelman siitä miten seuran yhteisöjäsenyys tulevaisuudessa toimii. 

Muita hallituksen tehtäviä kaudella on järjestää vuosikokous, organisoida seuralle edustusta tärkeimpiin roolipeliskenen tapahtumiin ja päättää uusien projektien ja yhteistyöprojektien aloittamisesta. Lisäksi hallitus seuraa Ropecon ry:n päätöksentekoa ja ottaa siihen osaa jäsenenä.

Seuran viestinnässä panostetaan näkyvyyteen messuilla ja muissa tapahtumissa. Hankintoja (roll-up, käyntikortit, yms.) varten varataan erillinen rahamäärä.

Projektit ja projektiohjesääntö

 

Suurin osa Suomen roolipeliseuran toiminnasta tapahtuu projektien kautta, seuraavassa linjataan seuran projektien toimintaa vuonna 2020. Osa projekteista on lyhyempiä, kertaluontoisia projekteja ja osa on vakiintunutta, jatkuvasti käynnissä olevaa tai vuosittain toistuvaa toimintaa. Seura edistää projekteja kahdella mallilla, omina projekteina ja yhteistyöprojekteina. Yhteistyöprojekteissa toisena osapuolena voi olla yksi tai useampi yhteisö tai yksityishenkilö ja projektin vastuut määritellään projektikohtaisesti. Seuran omissa projekteissa kaikki projektin toimijat ovat seuran toimihenkilöitä tai toimivat näiden johdolla.

Molempia projektityyppejä koskevat

 • Projektista kirjoitetaan “peruskirja”, josta selviää projektin tavoitteet, tarkoitus, toimintamuodot ja työryhmän jäsenet. Yhteistyöprojektien osalta kirjataan myös seuran ja yhteistyökumppanin vastuut toisilleen. 
 • Työryhmä on päävastuussa projektin suunnittelusta ja toiminnasta
 • Kuulumiset ja uutiset näkyy seuran viestinnässä ja somessa
 • Tekijöiden mahdollista osallistua Tukitiimin toimintaan saadakseen vertaistukea ja yhteistä ideointia projektinsa kehittämiseksi 
 • Projekti/toiminto esitellään seuran verkkosivuilla
 • Projekti käyttää seuran tunnusta näkyvästi toiminnassaan.
 • Seura voi hallituksen päätöksellä irtisanoutua yhteistyöstä projektin kanssa, jos projekti päättää tehdä jotain, mikä on ristiriidassa seuran tavoitteiden kanssa. Tällöin projekti voi halutessaan jatkaa omillaan, mutta ei saa enää käyttää seuran tunnuksia tai resursseja.

Seuran omat projekteja ja pysyviä toimintoja koskevat linjaukset:

 • Seuralla on yhteinen ohjausvastuu projektin suhteen, mutta korkein päätäntävalta projektissa on projektin työryhmällä 
 • Seuralla on vastuu projektin jatkuvuudesta: uusien tekijöiden rekrytoiminen vanhan tiimin tueksi tai työn jatkajiksi vanhan tiimin näin toivoessa
 • Taloudellinen vastuu projektista on seuralla, ellei muuta sovita
 • Projektilla on mahdollisuus käyttää seuran viestintäkanavia sekä aktiivilistaa  projektin/toiminnon hyödyksi
 • Projektityöryhmällä on raportointivastuu seuralle puolivuosittain ja projektin loppuessa
 • Projekti noudattaa SRS:n viestintäohjeistoa, ellei muuta ole sovittu

Yhteistyöprojekteja koskevat linjaukset:

 • Projektin päätökset tekee projektin työryhmä ja seuran hallitus tai erikseen nimetty toimihenkilö toimii apuna sovituissa asioissa 
 • Seuralla taloudellinen vastuu vain asioista, joista erikseen sovitaan
 • Sovitaan erikseen, mitä vastuita ja velvollisuuksia seuralla on näiden lisäksi projektia kohtaan
 • Raportointivastuu seuralle vuosikertomukseen

 

Seuran omien projektien toimintasuunnitelmat

Tukitiimi

Tavoitteena tukea SRS:n projektien ja yhteistyöprojektien kehittämistä, vakautta ja jatkuvuutta. Tämä toteutetaan tarjoamalla ohjeistusta toiminnan organisoimisessa ja suunnittelussa, sekä hätäapuna ongelma- tai erikoistilanteissa. Tukitiimi kokoaa tarvittavat asiantuntijat hallituksesta ja toimihenkilöistä, sekä kutsuu tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Suosittelemme esim: pj, vpj, viestintä ja verkkovastaava, tarvittaessa taloudenhoitaja. Hallitus voi harkintansa mukaan myöntää Tukitiimille budjetti Projektipäivien järjestämiseen.

 

Peliä pyynnöstä

Peliä Pyynnöstä toiminta esittelee roolipelaamista harrastuksena ja tarjoaa matalan kynnyksen pelaamista erilaisiin tapahtumiin. Rahoituksen hakeminen. Aluekoordinaattorien rekryäminen Keski-/Itä-Suomeen ja pk-seudulle. 

 

Verkostoitumisprojekti

Nykyiset toiminnat jatkavat ja projektia kehitetään ja toimintaa lisätään. Siinä kokeillaan toiminnan kasvua henkilötyövoiman lisäämisellä mm. soveltamalla opiskelija työvoimaa. Rahoituksen hakemista suunnitellaan myös. Projekti on myös konsultoivassa roolissa yhteisöjäsenyyden kehittämisessä ja sopeuttaa omaa toimintaansa myös sen mukaan.

 

Roolipelikirjasto

Tavoitteena tässä projektissa on rakentaa ja ylläpitää helppo julkaisukanava virtuaalisille roolipelikirjoille ja skenarioille. Projektista kiinnostuneita kutsutaan suunnittelemaan tulevaa.

 

Roolipelitiedotus

Tavoitteena suomalaisen roolipeliskenen yhteisenä tiedotuskanavana toimiminen niin, että sekä harrastaja että harrastukseen tutustuva löytävät tietoa ja tukea harrastukselleen ja pysyvät kartalla kotimaisen roolipeliskenen liikkeistä. Vuonna 2020 kootaan uusi toimitus ja tässä tarvitaan Tukitiimin tukea. 

 

Roolipelikansio (valmis)

Roolipelikansion taitettu verkkoversio on levityksessä ja projekti on niiltä osin valmis. Tuotoksesta tiedotetaan seuran kanavissa ja sen äärelle ohjataan erityisesti uusia harrastajia.

 

Roperinki

Roperinki on tarinankerronnallisen verkkoroolipelien pelaajien järjestämä projekti, joka on harrastuksesta tietoa tarjoava sivusto. Roperingin sivuilta löytyy tietoa yleisimmistä käytänteistä, jotka toistuvat lähes jokaisessa pelissä, ja esittelee verkkoropettajien käyttämää sanastoa. Sivuilta löytyy myös jotain vanhemmille ja opettajille, jotka haluavat tutustua harrastukseen. Roperinki tekee yhteistyötä ropenet.fi-sivuston kanssa, joka on vuosien ajan toiminut verkkoroolipelien listaussivustona.

 

Alfacon 2020

Alfacon järjestetään yhteistyössä Otavan Opiston kanssa 14.2.-16.2.2020 Otavassa. Tapahtuman teemana on Augmentoidut pelit ja tapahtuman pääjärjestäjinä toimii Petri Leinonen ja Pekka Hänninen.

 

Alfacon 2021

Vanhojen alfaconiittien alfaconklaavi järjestää Alfacon 2021 -pääjärjestäjähaun.

 

Turvallisempaa roolipelaamista

Projektin tarkoitus on lisätä tietoisuutta turvamekaniikkojen hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta nykyisten sekä tulevien pöytäroolipelaajien ja  pelinjohtajien keskuudessa. Projektin tavoitteena on kynnyksen madaltaminen turvamekaniikkojen käyttämiseen turvallisemman ilmapiirin luomiseksi pöytäroolipeliharrastukseen. Projektissa luodaan helposti lähestyttävä ja esteetön suomenkielinen materiaali turvakäytännöistä pöytäroolipelaamisessa.

 

Yhteistyöprojektien toimintasuunnitelmat

Ropetupa

Ropetupa on ropesetä-Jonirin kanava roolipeleistä, nörteistä, nopista, sääntökirjoista ja miniatyyreistä. Seura tukee projektia tiedotuksessa. 

 

Ropehiiren kolo

Ropehiiren kolo on YouTube-kanava, jolla Noppatuuri-ropestriimeistäkin tuttu pitkän linjan roolipeliaktiivi, -advokaatti ja -addikti Tuomas Kuusniemi pohtii harrastukseen liittyviä ilmiöitä, kokemuksia ja muita erityisyyksiä. Hänen päämääränään on saada aikaan parempia roolipelikokemuksia sekä itselleen että muille. Seura tukee projektia tiedotuksessa. 

 

Ropehautomo
Ropehautomo tukee pelisuunnittelijoita omien pöytäroolipeliensä kehittämisessä, tuottamisessa ja julkaisemisessa. Kehitämme tukiverkostoa pelisuunnittelijoiden, taitelijoiden, taittajien ja muiden kiinnostuneiden välille. Seura tukee projektia tiedotuksessa. 

 

Noppatuuri

Etelä-Suomen rooli- ja strategiapeliyhdistyksen (ESRSPY ry) projekti striimaa ja tekee YouTube-videoita kaikille roolipeleistä kiinnostuneille yhteistyössä. Seura tukee projektia tiedotuksessa. 

 

Zeberax

Järjestää mukavan, laadukkaan tapahtuman, joka edesauttaa roolipelitoiminnan vakiinnuttamista Pohjanmailla. Seura tukee projektia tiedotuksessa. 

 

007 & Blackice (valmis)

Seuran ensimmäinen yhteistyölarppi pelattiin Hyvinkäällä Hotelli Sveitsissä lauantaina 5.10.2019 kaksi kertaa saman päivän aikana. Projektin yhteyshenkilö oli larpin pelinjohtaja Marika Jokinen.   

Talousarvio 2020

Suomen roolipeliseuran talouden strategisena linjauksena on rahoittaa yhdistyksen toiminta kokonaisuudessaan jäsenmaksuilla. Säännöllinen jäsenmaksutulo mahdollistaa pitkäjänteisen ja ennustettavan taloudellisen viitekehyksen jonka puitteissa yhdistys voi toteuttaa projekteja, ottaa niistä taloudellisia vastuita, järjestää toimintaa taikka tapaamisia sekä tehdä hankintoja yhdistyksen tarpeisiin.

Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia taikka saada pienimuotoisia tuloja esimerkiksi osallistumismaksuista. Näiden tulojen luonne on kuitenkin satunnainen ja vaikeasti ennustettavissa eikä niitä pääsääntöisesti oteta huomioon budjetissa niiden epäsäännöllisyyden vuoksi. Yhdistyksen varsinaista toimintaa ei voida perustaa tämän tyyppisille satunnaisille tuloille.

Yhdistyksen tulojen kannalta jäsenmäärä ja sen kehitys on ratkaisevassa roolissa. Yhdistyksellä on toimintavuoden 2020 alussa noin 60 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Tavoitteen on että toimintavuonna saadaan 20 uutta jäsentä.

Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2020

Seuran varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2020 on 10 €. Aikaisempi 10 € liittymismaksu lasketaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti viiteen euroon. Hallitukselle on annettu mahdollisuus laskea tai poistaa liittymismaksu sosiaalisista syistä koko toimintavuoden aikana taikka toimintavuoden loppupuolella myös muilla perusteilla.

Yhteisöjäseniä koskeva strategia selvitetään toimintavuoden aikana. Myös rahoituksen hakemista seuran toiminnan kasvattamiseksi selvitetään toimintavuoden aikana.

Budjetti 202

Tulot

Jäsenmaksutulot   900
Edellisten tilikausien ylijäämä   400

Yhteensä   1300

Kulut

Projektitoiminnan kulut   100
Verkkotoiminnan kulut   250
Messut ja näyttelyt   20
Markkinointikulut   150
Rahaliikenteen kulut   80
Kokous- ja neuvottelukulut   500

Yhteensä   1100

 

Ylijäämä   200